Elegance

De verhoudingen en de materialiteit van een gebouw bepalen voor een groot deel de kwaliteit van de architectuur. Dankzij de uitbreiding genoot het huis van een beter evenwicht tussen de volumes onderling omdat de uitbreiding er deel van uitmaakt. De nieuwe dakbedekking zorgt voor eenheid tussen het nieuw gedeelte en het oud gedeelte. Principe: zorg ervoor dat als je wil bijbouwen dat je de bestaande situatie niet verslechter maar verbeterd.

Aanpassingen

  • Uitbreiding volumes
  • Nieuwe dakbedekking
  • Eenheid oud & nieuw
Imaginn Elegance 02 Riet2
Imaginn Elegance 02 Imaginn Elegance 03
Voorgevel
Keuken 3 1
Achteraanzicht in tegelpannen 180121
Achtergevel G